Jongeren en MKB:

Alliantie Shantih ontwikkelde een programma om jongeren in het voortgezet onderwijs (VMBO/MBO/MAVO/HAVO/VWO) en het MKB samen te brengen, tegen de achtergrond van duurzaamheid. Binnen het programma "Duurzame Jongeren en Bedrijven" onderzoeken jongeren binnen of buiten schooltijd lokaal bij bedrijven de mate van duurzaamheid volgens de drie P's, People, Planet en Profit.

Programma Duurzame Jongeren en Bedrijven

Wat is het:

 • Vanuit een school bezoeken groepjes van max. 5 leerlingen bedrijven in de eigen gemeente.
 • Het niveau van de leerlingen kan variŽren van MAVO/VMBO tot HAVO/VWO of MBO/ROC.
 • Het aantal bezochte bedrijven per groepje is naar keuze van de school.
 • De leerlingen houden met de vragenlijsten een interview waarin zij onderzoeken hoe ver een be-drijf is met duurzaamheid.
 • De beschikbare vragenlijsten zijn verdeeld over de "drie P's": People, Planet en Profit; resp. de sociale, de ecologische en de economische component.
 • De leerlingen verwerken de score en analyseren wat al goed gaat en wat beter kan.
 • Een aantal van die "pluimen" en "verbeterpunten" worden opgenomen in een presentatie.
 • Die wordt door de jongeren zelf gegeven in de raadzaal van het gemeentehuis met ondernemers, de wethouder en vaak ook de pers erbij.
 • De detailscore per vraag krijgen de bedrijven alleen persoonlijk uitgereikt.

Wat heeft u eraan:

 • De school profileert zich bij ouders van leerlingen en bij bedrijven met onderscheidend onderwijs.
 • Duurzaamheid wordt zo concreet gemaakt en zet leerlingen en bedrijven aan het denken.
 • Bedrijven kunnen op een laagdrempelige wijze invulling geven aan hun wens voor MVO.
 • Met het programma wordt invulling gegeven aan actief burgerschap en aan loopbaanoriŽntatie.
 • Via de eigen media kunnen school, gemeente en bedrijven hier aandacht aan besteden.
 • Het programma kan binnen of buiten schooltijd worden uitgevoerd als maatschappelijke stage, project met een klas, Technasium opdracht,
 • loopbaanoriŽntatie, sector- of profielwerkstuk, enz..
 • Leerlingen kunnen in opvolgende jaren eerst kennismaken met duurzaamheid, daarna de be-drijfsbezoeken uitvoeren, dan nieuwe leerlingen daarbij begeleiden en vervolgens het gehele pro-ject zelf organiseren, waardoor een doorlopende leerlijn ontstaat en de school selfsupporting is.
 • Er is een mogelijkheid om gastlessen te laten geven over duurzaamheid en het programma.
 • Externe begeleiding kan worden geboden in een mate die aansluit bij de behoefte van de school.

Wat kost het:

 • Afhankelijk van de mate waarin docenten zelf helpen ca. 20-80 externe adviesuren.
 • De leerlingen kunnen ermee invulling geven aan de vaak ca. 30 uur maatschappelijke stage, of meer uitgebreid als sector- of profielwerkstuk tot wel 80 uur.
 • Gebruik van de digitale infrastructuur op school voor de uitwerking en de eindpresentatie.
 • Het organiseren, geven en bijwonen van de eindpresentatie.
 • Indien externe financiering wordt gevonden kan de begeleiding voor de school kosteloos zijn.

Stand van zaken

 • Het programma bestaat sinds 2008 en is in die tijd steeds verder ontwikkeld en geactualiseerd.
 • Het werd inmiddels in 14 gemeenten uitgevoerd, vaak al meerdere jaren aaneen.
 • Inzet van enkele tot wel 100+ jongeren op locatie met onderzoek tot wel 40+ bedrijven.
 • De scholieren bevestigden zich veel bewuster te zijn geworden van "duurzaamheid" en lieten zien hun handelen daar nu al op aan te passen.
 • Bedrijven en de gemeente erkenden ook echt wat te hebben aan de bevindingen van de jongeren.
 • Aan sommige zaken hadden die zelf in het geheel niet gedacht, terwijl die geen of weinig investe-ring vragen, maar wel degelijk er toe doen.
 • Een gemeente werkte al aan een vervolg met energiescans, die werden uitgevoerd bij een aantal representatieve bedrijven. Via een expert meeting werden die uitkomsten daarvan gedeeld en werd contact gelegd tussen lokale installateurs en geÔnteresseerde bedrijven.
 • Een VO school onderzoekt hoe het programma standaard op te nemen in het lesprogramma.

Voor scholen kan dit in de vorm van een regulier project, een profielwerkstuk, een Technasium opdracht, voor de Business School, LoopbaanoriŽntatie, het vak Science, enz., enz.. Het thema kan desgewenst meer specifiek worden gekozen, zoals bijvoorbeeld in de gemeente Noordoostpolder. Lees hier het volledige artikel over het Emelwerda College te Emmeloord.

(Regina Bruins, directeur Vrijwilligerscentrale Huizen)
Het project zit stevig in elkaar, dat kwam tijdens de uitvoering in de raadzaal volledig tot z'n recht. Het project verdient naar mijn mening beslist meer credits; het is zo'n toegankelijke manier om jongeren haast als vanzelf met de neus richting duurzaamheid te krijgen. Jongeren nemen ook die mooie, charmante combi mee van kritisch en onbevangen tegelijkertijd. Voor het bedrijfsleven een leuke mix om over de vloer te krijgen. Inderdaad, volledig win-win-win.


In diverse gemeenten draaide het programma al meerdere jaren achtereenvolgens, waarbij ook leerlingen uit een eerder jaar meehielpen bij de editie een jaar later. Zo ontstond ook een doorlopende leerlijn.


Foto van een sessie in Tiel

Bekijk hieronder een impressie van de reeds uitgevoerde projecten.

Haarlemmermeer

                   Haarlem