Eco-schools:

Is jouw school een duurzame school? Laat het zien met de Eco-Schools certificering. Een duurzame school profileert én profiteert! Aandacht voor duurzaamheid levert zichtbare en concrete resultaten op. Een kleine greep uit de mogelijkheden zijn kostenbesparing, gezondere voeding, minder verkeersproblemen rondom school, minder afval en vooral enthousiaste, milieubewuste leerlingen.


Alliantie Shantih is gecertificeerd om het proces te begeleiden van onderwijsinstellingen naar het wereldwijde duurzaamheidskeurmerk Eco-Schools. Wij zien in Eco-Schools een overkoepelende aanpak of proces dat een school geleidelijk aan duurzamer maakt. Lessen, lesmaterialen, activiteiten en projecten kunnen hier goed worden ingepast. Met de praktische stapsgewijze aanpak wordt het schoolbeleid verbonden met de belevingswereld van de leerlingen en door hun initiatieven verder versterkt.
Zie ook onze pagine op de website van Eco-Schools


Eco-Schools biedt een duidelijke structuur naar meer duurzaamheid, waarbij leerlingen en docenten samen een eigen actieplan, doelstellingen en gedragsregels opstellen. Duurzaamheid is niet langer een project of activiteit, maar raakt verankerd in het lesprogramma en in ieders denken en doen. Met Eco-Schools als leidraad zetten scholen een grote stap naar een gezonde en duurzame leef-, leer- en werkomgeving.
Kijk voor meer informatie op eco-schools.nl